PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018, RA APPS aplică prevederile Regulamentului European 2016/679 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al GDPR este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului

Noi Complex Doina*** , cu sediul in Str Trandafirilor,Nr.20, Neptun , suntem preocupati de a va garanta protectia datelor dumneavostra cu caracter personal, in conformitate cu normele si principiile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale colaboratorilor, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, înregistrări video, web-site, social media.

• Politica de protectie a datelor cu caracter personal descrie:
• Scopurile pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
• Modul în care colectăm date cu caracter personal;
• Temeiul procesării pentru scopurile de mai sus;
• Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
• Perioada de stocare în vederea procesării;
• Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
• Către cine putem transmite aceste date.

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Complex Doina*** colectează date în următoarele cazuri:
1. Dacă sunteți un client sau un potențial client al hotelului: Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
1.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră;
1.3. Respectarea obligațiilor legale;
În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare;
1.4. Trimiterea de informări (newsletter);
1.5. Analiza, imbunatatire si cercetare
Utilizam datele personale pentru a efectua sondaje de piata si analize in vederea imbunatatirii serviciilor noastre;
1.6 Securitatea, detectarea si prevenirea fraudei
Utilizam informatii, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda si alte activitati ilegale sau care incalca drepturile persoanelor fizice;
1.7 Motive juridice
In acest scop trebuie sa utilizam informatiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamatiile, pentru investigatiile si respectarea reglementarilor, pentru a pune in aplicare un acord sau pentru a confirma solicitarile din partea organelor de drept, in masura in care acest lucru este prevazut de lege.

MODUL IN CARE COLECTAM DATE CU CARACTER PERSONAL

Colectăm date personale într-o varietate de moduri:
• Prin servicii on-line. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare in pagina de “Rezervări”, vă conectați pe site-ul nostru sau postați pe paginile de social media.
• In urma vizitelor de proprietate și interacțiuni offline. Colectăm date personale atunci când vizitați proprietățile noastre sau folosiți servicii și puncte de vânzare pe proprietate, cum ar fi restaurante, săli de conferință, terase, policlinica balneara, etc.
• De la Centrele de asistență pentru clienți. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare prin telefon, comunicați cu noi prin e-mail, fax sau prin intermediul sau contactați serviciul de relații cu clienții. Aceste comunicări pot fi înregistrate în scopul asigurării calității și al instruirii.
• De la dispozitivele conectate la Internet. Colectăm date personale de la dispozitivele conectate la rețeua de internet disponibilă în proprietatea noastre. Simpla accesare a site-ului/ rețelei noastre nu va conduce la colectarea datelor dumneavoastra personale cu excepția cazului în care dumneavoastra introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online, aplicații posturi vacante, anumite cereri/solicitări, etc).
• De la parteneri de afaceri: cum ar fi agențiile de turism, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii sau alte surse terțe care sunt autorizate prin lege să ne transmită datele dumneavoastră.
În orice caz, vă asigurăm ca datele dumneavoastra colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dumneavoastra. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dumneavoastra personale.

TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER CONFIDENTIAL

Folosim datele personale și alte date pentru a vă oferi servicii, pentru a dezvolta noi oferte și pentru a proteja oaspeții noștri. În unele cazuri, vă vom solicita să furnizați direct datele personale sau alte date. Dacă nu furnizați datele solicitate sau ne interziceți să colectăm astfel de date, este posibil să nu putem furniza serviciile solicitate.
Serviciul de rezervare online este asigurat prin intermediul website-ului propriu; atunci când accesați acest serviciu, termenii și condițiile care se aplică sunt cele menționate pe acel website. Vă sfătuim să le consultați!

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM SI LE PROCESAM
În scopul desfășurării activității, Complex Doina***. poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal, necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini video, fotografii, informatii despre starea de sanatate atunci cand utilizati serviciile balneare etc.

PERIOADA DE STOCARE IN VEDEREA PROCESARII
Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusive, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI MODUL IN CARE PUTETI SA LE EXERCITATI
Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le aveti:
• Dreptul la inf ormare – puteti solicita inf ormatii priv ind activ itatile de prelucrare a datelor dumneav oastra personale;
• Dreptul la rectif icare – puteti rectif ica datele personale inexacte sau le puteti completa;
• Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a f i uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a f ost legala sau in alte cazuri prev azute de lege;
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prev azute de lege;
• Dreptul de opozitie – puteti să vă opuneți, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

CATRE CINE PUTEM TRANSMITE ACESTE DATE
Pentru a va oferi servicii cat mai competitive, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele dumneavoastra personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor transmise (spre exemplu, clauze contractuale standard).

În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Detaliile de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:
 Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336
 Număr de telefon (fix): 031 805 92 11
 Număr de fax: 031 805 96 02
 Adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro
 Website: http://www.dataprotection.ro/
Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.
Ca si persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, utilizând următoarele date de contact:
e-mail: dpo@apps.ro , în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.
Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și ne puteți adresa orice întrebăre pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.